Porodní asistentka – Pavla Uhrová    

                                    

 

       Vzdělání:
      

1995          ukončení studia střední zdravotní školy, obor dětská sestra

1997          ukončení studia vyšší odborné školy, obor porodní asistentka

2003          absolvování kurzu cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy

2003          absolvování kurzu metodiky těhotenského plavání a balančního cvičení s pomůckami v bazénu

2005         ukončení pomaturitního specializačního studia „Ošetřovatelská péče v patologických stavech      gynekologie a porodnictví“

2005          diplom pro aqua aerobic

2005          absolvování rekvalifikačního kurzu - instruktor plavání kojenců, batolat a předškolních dětí

2006          získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2006          absolvování kurzu jóga pro těhotné systémem Andrey Smékalové

2006          absolvování kurzu cvičení dětí batolecího věku

2009          absolvování kurzu „Podpora normálního těhotenství a porodu z hlediska porodní asistentky“

2009-2010         absolvování e-learnigových kurzů:  Porod, Kojení, Šestinedělí, Novorozenec, Dětská traumatologie, Plánované rodičovství-antikoncepce, Péče o dítě po narození, Očkování mimo rámec očkovacího kalendáře, Sexuálně přenosná onemocnění, Chlopenní vady, Močová inkontinence, Komplexní péče o pacientky s karcinomem prsu, Genetika, Etický kodex sestry

                                
                   ZPĚT: